VOA

De Vereniging Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) bestaat bijna 70 jaar en is uitgegroeid tot een van de grootste lokale ondernemersverenigingen in Nederland. Bijna 1.000 leden hebben zich bij ons aangesloten. Nu is de omvang van de vereniging geen doel op zich. Wél geloven wij in de kracht van samenwerking: met meer sta je sterker dan alleen.

De VOA versterkt en verbindt

Het behartigen van de belangen van ondernemers, het verbreden van hun netwerk en het faciliteren en stimuleren van kennisdeling voor en door onze leden zijn. Dat zijn dé doelstellingen van de VOA, zowel toen, nu als in de toekomst. Want alleen ga je misschien snel, maar samen kom je verder. In het Beleidsplan voor 2021 – 2025 met de titel ‘Samen Sterker, Beter, Slimmer’ lees je hoe we de komende jaren die doelstellingen willen verwezenlijken.

Beleidsplan voor de periode 2021-2025

Klik hier om de plannen te lezen.

Een professionele organisatie

De VOA bestaat, met uitzondering van het secretariaat, volledig uit ondernemers die vrijwillig een bijdrage willen leveren. Door de jaren heen is er een professionele organisatie opgebouwd met een stevige en toekomstbestendige structuur. VOA is georganiseerd in bestuur, commissies en werkgroepen. We onderscheiden commissies die zich richten op belangenbehartiging, zoals de commissies ‘Arbeid & Onderwijs’ en ‘Infrastructuur en Bedrijfsterreinen’. We kennen ook commissies die zich richten op ledenactiviteiten, zoals de commissies ‘Programmazaken’ en ‘Leden’. Onderstaand organogram laat de huidige organisatiestructuur zien.