Regels

 • Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers met stuurbordjes. Het bordje graag zichtbaar aan het stuur bevestigen.
 • Het karakter van de toertocht is geen wedstrijd, maar een toeristische, netwerk-/prestatietocht.
 • Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en houden zich aan de wettelijke verkeersregels.
 • Controleer je fiets vooraf op gebreken.
 • Naast elkaar fietsen met max. 2 personen.
 • Met respect voor overige weggebruikers, natuur en milieu.
 • Deelnemers zijn zich volledig bewust van de risico’s die deelname met zich meebrengen.
 • Deelnemers rijden voor eigen risico.
 • Het dragen van een valhelm is verplicht.
 • Deelnemers volgen de aanwijzingen van de organisatie.
 • Er zijn wegwijsbordjes uitgezet, gpx en routekaart zijn ook aanwezig.
 • Iedere deelnemer houdt zich aan de regels in de groep; gebruik je gezonde verstand dus blijf alert en geconcentreerd.
 • Bij 40 km (70km) 70 km (100km) 90 km (140km) is een rustpunt met koffie en gebak.